Hier kan u alles lezen over onze visie op onderwijs en opvoeding, over onze aanpak op school en de doelen die wij stellen.Lees meer

Bij wie kan u terecht?

In deze brief leest u meer over bij wie u terecht kan met vragen, opmerkingen, problemen … Via deze link komt op de Team pagina terecht waar u iedereen met naam en foto kan terugvinden (volgt later).

Zorg op school

Hier vindt u meer info over onze visie van zorg op school, de werking van de zorg en octopusclub, hoe wij op school met pesten (KiVa) omgaan en de samenwerking met het CLB. In volgende brief kan u meer info vinden over de 5 contactmomenten met het CLB.

Medicatie op school

Via volgende link kan u de begeleidende brief voor toedienen van medicatie op school downloaden.

Communicatie

De school communiceert met haar ouders via Schoolonline. Zo versturen we de brieven via mail. Kalender en fotoalbums vindt u op het inloggedeelte van de website onder de link ‘ouders’. Een login krijgt u via de school.

Instapdagen kleuters

Kleuters mogen naar school komen wanneer zij 2,5 jaar zijn (of worden) op de instapdag. Er zijn 7 instapdagen per schooljaar. In dit document vindt u alle instapdata.

Kleuterklassen Sancta Maria

We kiezen in onze kleuterschool bewust voor werken met leeftijdsgemengde groepen. Zo leren de kinderen op een natuurlijke wijze van en aan elkaar. Lees hier meer.