Jaarthema schooljaar 2021-2022

Groeien in 't groen

Ons jaarthema luidt dit schooljaar 'Groeien in 't groen!'.

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. Als MOS-school willen we van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

Onze mascotte Luuk neemt ons mee doorheen tal van activiteiten. Telkens staat het welbevinden, het samen-leven en samen-leren van onze jongens en meisjes voorop.