kwaliteit

Een stevig huis dat gebouwd is op goede fundamenten

We willen een school zijn door aandacht te schenken aan de totale ontplooiing van kinderen en te zorgen voor een kwaliteitsvol aanbod.

  • We hebben aandacht voor hoofd, hart en handen.

  • We realiseren de leerplannen, kiezen voor degelijke methodes en vernieuwingsprocessen, dit zowel pedagogisch, didactisch als technologisch.

  • We bouwen het zorgbeleid steeds verder uit. Dit houdt in : binnenklasdifferentiatie, remediëring en verrijking.

  • We stellen evaluatie en rapportering in het teken van de groei van kinderen en focussen ons op een passende oriëntatie.

  • We nemen deel aan externe initiatieven die leerlingen uitdagen op alle vlakken.

  • We werken aan voortdurende professionalisering door nascholing, overleg en reflectie.