respect

Een stevig huis dat kan ingericht worden op verschillende manieren

We willen in onze school respectvol omgaan met elkaar, met de kinderen en met de ouders. Daarbij willen we aandacht hebben voor ieders talenten en mogelijkheden.

  • Via afspraken en regels geven we als school aan wat we belangrijk vinden. Daarom leren we onze kinderen met respect om te gaan met anderen. Zo ervaren ze ook zelf hoe prettig het is om respect te ondervinden.

  • Mensen, hier en elders, verdienen een respectvolle benadering.

  • Verschillende werkvormen en projecten helpen ons om dit thema expliciet ter sprake te brengen.

  • In onze benadering van kinderen, de rapportering en het zorgbeleid vertrekken we steeds van een respectvolle houding.

  • Alle schoolparticipanten werken samen zodat ze de kinderen een duidelijke richting aangeven.