zorg

Een stevig huis dat ook een thuis kan zijn

We willen in onze school een veilige ruimte scheppen waar aandacht en zorg op maat is voor ieder kind. Daarnaast willen we ook met open kijk mee zorg dragen voor onze omgeving en de grote wereld.

  • Een zorgbeleid waaraan elk teamlid zijn steentje bijdraagt.

  • Aandacht en gepaste zorg op maat van ieder kind betrachten.

  • Kinderen ernstig nemen vanuit hun inbreng en interesses.

  • We leren de kinderen zorgzaam omgaan met anderen, met hun materiële omgeving en met de natuur.

  • Ouders zijn partners in onze zorg voor de kinderen.