Octopusclub

Binnen ons zorgbeleid staat het kind centraal, behouden we het evenwicht tussen de rechten van de klasgroep en de behoeften van het kind en bewaken we het zorgcontinuüm. We realiseren dit met het volledige zorgteam, bestaande uit directie, klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgleerkrachten, CLB-medewerker, externe hulpverleners en de ouders.

Sinds enkele jaren hanteren we bij de voorstelling van de zorgwerking op onze school het beeld van de octopus. De acht armen van de octopus staan voor de diversiteit die we trachten te bieden aan al onze kleuters en leerlingen, dit zowel op school-, klas- als leerlingniveau.

De acht armen verwijzen naar de zorg voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school en situeert zich op vlak van cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling, werkhouding en leren leren, welbevinden, sociale vaardigheden en remediëring en verrijking.

Bij sommige leerlingen stellen we vast dat het verwerven van de schoolse vaardigheden minder vlot dan verwacht. In overleg met het zorgteam wordt dan bekeken om deze leerlingen extra ondersteuning te bieden voor dit leergebied in de Octopusclub. Naast de zorg die de leerkracht hiervoor klasintern voorziet, worden wekelijks een of meerdere oefenmomenten gepland bij de zorgleerkrachten. Dit kan individueel of samen met een groepje leerlingen gebeuren.

Daarnaast kiezen we als school heel bewust voor een goed uitgebalanceerde zorgstructuur voor meerbegaafde leerlingen. We volgen hierbij een tweesporenbeleid. Dit betekent enerzijds een sterke differentiatie binnen de klas, anderzijds een wekelijks werkmoment in de Octopusclub, waar deze leerlingen opdrachten krijgen aangeboden, die binnen de klas moeilijker realiseerbaar zijn.

De leerlingen die begeleid worden in de Octopusclub krijgen feedback rond deze remediëring of verrijking bij het rapport. Met vragen kan u steeds terecht bij de zorgcoördinator juf Mieke Vermont op het telefoonnummer van de school 09/282.63.97 of via mail: mieke.vermont@vbs-latem-deurle.be